Afspraak maken

Afspraak maken
…

Ons stappenplan

Ons stappenplan is opgebouwd uit de volgende vijf stappen:

 • 1 Inventarisatie
  Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren wij jouw wensen en behoeften. Wij brengen samen jouw financiële situatie in kaart en stellen jouw financiële doel(en) vast.

 • 2 Analyse
  Alle ontvangen gegevens worden deskundig geanalyseerd en verwerkt. Vervolgens onderzoeken onze experts alle mogelijkheden om vanuit jouw huidige financiële positie en bijbehorende wensen en behoeften de vastgestelde doelen te bereiken.

 • 3 Advies
  Tijdens een persoonlijk gesprek licht onze financieel adviseur op een duidelijke manier en in begrijpelijke taal alle mogelijke scenario’s toe en adviseert jou welke oplossing(en) het meest doeltreffend en efficiënt is (zijn).

 • 4 Bemiddeling
  Is samen het definitieve scenario bepaald, dan staat André Feijs Financiële Planners garant dat alles in gang wordt gezet. Uiteraard begeleiden wij ook het offerte- en acceptatietraject en zorgen wij ervoor dat iedere (trans)actie correct wordt uitgevoerd.

 • 5 Nazorg
  Als privéadviseur houden wij de markt nauwlettend in de gaten en adviseren wij bij eventuele wijzigingen. Dat doen wij bijvoorbeeld via onze periodieke nieuwsbrief. Daarnaast toetsen wij geregeld of de gekozen koers en de gestelde doelen nog aansluiten bij de (eventueel veranderde) persoonlijke situatie. Hiervoor willen wij graag op gezette tijden contact houden. Dat kan via een zogenaamd ‘nazorgabonnement’.

  Onze doelstelling is niet om een eenmalige en kortstondige klantrelatie aan te gaan. Ons doel is om onze klanten door financiële monitoring ook op lange termijn blijvend te ontzorgen.
Ervaar onze werkwijze
Benieuwd naar onze expertise? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk adviesgesprek op maat.